Ons vaste team bestaat uit Thora Neeb , Gerdien van Kerkhof en Petra Schuurman. Daarnaast werken wij samen met professionals, arbeidsdeskundigen en psychologen uit ons netwerk.

Thora Neeb

Gerdien van Kerkhof

Petra Schuurman

‘alle partijen onafhankelijk en grondig informeren’

‘ken jezelf, neem het roer in eigen hand en ga op avontuur’

‘bewust maken van eigen kwaliteiten en mogelijkheden’

Thora Neeb

Thora is eigenaar van Laborum Arbeidsconsultancy en ze is arbeidsdeskundige en coach.  Zij volgde haar opleiding tot arbeidsdeskundige bij het UWV en was daarvoor onder meer werkzaam als fysiotherapeut.

Bij Laborum adviseert Thora werkgevers en werknemers over de sociale wetgeving en de daarbij behorende verplichtingen en financiële gevolgen. Door haar jarenlange ervaring wordt zij vaak geraadpleegd voor complexe casuïstiek. Daarnaast voert zij arbeidsdeskundige onderzoeken uit en begeleidt ze werknemers naar zelfstandig ondernemerschap. Haar doelstelling is om alle partijen onafhankelijk en grondig te informeren. De essentie daarbij is kwaliteit.

Gerdien van Kerkhof

Gerdien van Kerkhof is re-integratie consulent, arbeidsdeskundige en coach bij Laborum Arbeidsconsultancy. Ze begon haar loopbaan in de verpleging en heeft jaren gewerkt als manager in de gezondheidszorg. Na 20 jaar als leidinggevende maakte Gerdien de overstap naar verzuimbegeleiding en werkte daarna bij verschillende organisaties. In 2016 heeft ze de opleiding tot arbeidsdeskundige afgerond.

Door haar ervaring als leidinggevende en verzuimspecialist kan zij zich in beide kanten van de tafel goed verplaatsen. Haar motto: ‘Ken jezelf,  neem het roer in eigen hand en ga op avontuur’ past ze toe door cliënten inzicht te geven in hun eigen mogelijkheden en kwaliteiten.

Petra Schuurman

Petra is re-integratieconsultant en coach bij Laborum Arbeidsconsultancy. Voordat zij bij Laborum kwam werken was zij ondermeer IC-verpleegkundige en studeerde zij Psychologie met afstudeerrichting Arbeid, Organisatie en Gezondheid. De link met re-integratie legde zij via een post HBO-opleiding tot re-integratiedeskundige.

Bij Laborum neemt Petra psychotechnische onderzoeken af en voert haalbaarheidsonderzoeken uit. Haar speerpunt in het re-integratiewerk is om mensen bewust te maken van hun eigen kwaliteiten en mogelijkheden waardoor ze zelf in beweging komen. Waar nodig, stuurt en coacht Petra hen hierbij.