‘bewust maken van eigen kwaliteiten en mogelijkheden’

Ons vaste team bestaat uit Thora Neeb en Petra Schuurman. Daarnaast werken wij samen met professionals, arbeidsdeskundigen en psychologen uit ons netwerk.

‘alle partijen onafhankelijk en grondig informeren’

Thora Neeb

Thora Neeb

Thora is eigenaar van Laborum Arbeidsconsultancy en ze is arbeidsdeskundige en coach.  Zij volgde haar opleiding tot arbeidsdeskundige bij het UWV en was daarvoor onder meer werkzaam als fysiotherapeut.

Bij Laborum adviseert Thora werkgevers en werknemers over de sociale wetgeving en de daarbij behorende verplichtingen en financiële gevolgen. Door haar jarenlange ervaring wordt zij vaak geraadpleegd voor complexe casuïstiek. Daarnaast voert zij arbeidsdeskundige onderzoeken uit en begeleidt ze werknemers naar zelfstandig ondernemerschap. Haar doelstelling is om alle partijen onafhankelijk en grondig te informeren. De essentie daarbij is kwaliteit.

Petra Schuurman

Petra Schuurman

Petra is re-integratieconsultant en coach bij Laborum Arbeidsconsultancy. Voordat zij bij Laborum kwam werken was zij ondermeer IC-verpleegkundige en studeerde zij Psychologie met afstudeerrichting Arbeid, Organisatie en Gezondheid. De link met re-integratie legde zij via een post HBO-opleiding tot re-integratiedeskundige.

Bij Laborum neemt Petra psychotechnische onderzoeken af en voert haalbaarheidsonderzoeken uit. Haar speerpunt in het re-integratiewerk is om mensen bewust te maken van hun eigen kwaliteiten en mogelijkheden waardoor ze zelf in beweging komen. Waar nodig, stuurt en coacht Petra hen hierbij.