Laborum werkt regelmatig samen met advocaten en verzekeraars. Hieronder leest u wat wij voor u kunnen betekenen.

Laborum verleent diensten bij bezwaar- en beroepsprocedures. In samenwerking met een advocaat starten we met een quick scan om te bepalen of het zinvol is om de stukken uitgebreider te bestuderen. Blijkt dat het geval te zijn dan stellen we een arbeidsdeskundig onderzoek in. We bekijken of de beoordeling volgens de daarvoor geldende wettelijke richtlijnen of polisvoorwaarden correct is verlopen.

Ook binnen het familierecht voegt Laborum haar waarde toe. Op basis van onze arbeidsdeskundige expertise stellen wij vast wat het verdienvermogen is van een cliënt of die van de tegenpartij. Deze zaken kunnen van belang zijn bij het bepalen van de hoogte van een alimentatie.

Als onafhankelijke deskundige adviseert Laborum de mate waarin uw verzekerde arbeidsongeschikt is. Wij kijken in hoeverre hij of zij met haar of zijn beperking nog werkzaamheden kan verrichten. Ook adviseren wij over welke mogelijkheden er zijn, zodat uw cliënt weer aan het werk kunt.