Laborum Arbeidsconsultancy werkt samen met uw bedrijfsarts en/of uw werkgever. U bent naar ons doorverwezen zodat we u verder kunnen helpen. Wij geven u graag meer uitleg over onze diensten.

Laborum helpt u als u al langere tijd uw huidige werk niet meer (volledig) heeft kunnen uitvoeren. Met behulp van een arbeidsdeskundig onderzoek gaat u samen met uw werkgever en de bedrijfsarts op zoek naar antwoorden op de volgende vragen:

 1. Is uw eigen werk nog (gedeeltelijk) geschikt voor u?
 2. Is uw eigen werk geschikt te maken door middel van aanpassingen in de functie?
 3. Is er binnen de eigen organisatie ander werk dat aansluit bij uw mogelijkheden?
 4. Moet er buiten de eigen organisatie naar passend werk worden gezocht?

Na de uitkomst van het onderzoek zijn er 4 mogelijkheden:

 1. U blijft (gedeeltelijk) aan het werk zonder aanpassingen.
 2. De arbeidsdeskundige geeft advies over aanpassingen in uw eigen werk zoals het inzetten van hulpmiddelen of het maken van wijzigingen in uw takenpakket.
 3. Met uw werkervaring en beperkingen kunt u andere werkzaamheden bij de eigen werkgever verrichten. Samen met de werkgever bekijken we hoe dit duurzaam binnen de organisatie valt in te passen.
 4. Laborum gaat u begeleiden naar werk bij een andere werkgever. Dit ‘outplacement’ traject heet officieel ‘een spoor 2’ traject omdat we hierbij rekening houden met uw medische beperkingen.

Bij een Spoor 2/Outplacementtraject biedt Laborum u gedurende het hele traject gerichte en effectieve ondersteuning en begeleiding.

Het traject bestaat uit de volgende stappen:

 • Het afnemen van een psychotechnisch onderzoek. (om de zoektocht naar de gewenste en passende werkrichting te vereenvoudigen);
 • Oriëntatie van de arbeidsmarkt en het onderzoeken van mogelijk inzetten van (eigen) netwerkcontacten;
 • Actief zoeken naar vacatures en/of opbouwen van zelfstandig ondernemerschap;
 • Het maken van een CV en het schrijven van sollicitatiebrieven;
 • Het trainen van sollicitatievaardigheden en het voorbereiden op een sollicitatiegesprek.

Het doel van een psychotechnisch onderzoek is om uit te vinden welke weg u het beste kan bewandelen naar een toekomstige loopbaan. En/of wat uw ontwikkelingsmogelijkheden zijn binnen het re-integratietraject.

Dit onderzoek doen wij bijvoorbeeld als er een andere functie beschikbaar is in het bedrijf waar u werkt. De werkgever kan met de uitkomsten van het onderzoek bepalen of u geschikt bent voor deze functie. Ook als u bezig bent met een Spoor 2 traject is een psychotechnisch onderzoek verhelderend.

Een psychotechnisch onderzoek geeft u en ons inzicht over u als persoon, wat uw interesses zijn en wat u motiveert. Ook kijken we waar u kracht zit en waar u grenzen liggen.

U krijgt van Laborum testen gemaild die u thuis kunt maken. De resultaten daarvan bespreken we eerst met u. Daarna gaat er een rapportage naar uw werkgever en/of de bedrijfsarts indien wenselijk én pas nadat u daar nadrukkelijk toestemming voor gegeven heeft.

Heeft u of uw werkgever de indruk dat u vastloopt in uw werkzaamheden of dreigt u vast te lopen, dan helpt Laborum u graag. Wij kijken samen met u naar mogelijke oorzaken en zoeken passende oplossingen.

Hoe gaan we te werk?

Voordat u aan een coachingstraject begint, krijgt u eerst een intakegesprek met uw coach. Het is belangrijk dat er een klik is en dat u zich op uw gemak voelt.

Tijdens het coachen leert u verschillende kanten, behoeften en kwaliteiten van uzelf beter kennen en ze bewuster in te zetten. Ook krijgt u handvatten om in lastige situaties, flexibeler en sneller te kunnen schakelen met een beter resultaat.

Bij het coachen maken we gebruik het van het ‘innerlijke familie’ concept.  Hierbij stellen uw persoonlijke kwaliteiten een innerlijke man en vrouw, jongen en meisje voor. Zij beheren samen als ‘familie’ al uw persoonlijke kwaliteiten; vier rollen en houdingen, compleet met bijbehorende eigenschappen. Laborum leert u de ‘juiste persoon’ naar voren te schuiven in elke situatie, zowel in uw werk als privé.

Het traject is persoonlijk en privé. De uitkomsten delen wij niet met uw werkgever. De voortgang die u maakt, bespreken we wel.

Vraagt u zich af wat er met u inkomen gebeurd als u een uitkering krijgt? De sociale wetgeving rondom uitkeringen roept vaak complexe financiële vragen op.

Laborum Arbeidsconsultancy geeft advies en beantwoordt vragen zoals:

 • Wat gebeurt er met mijn inkomen als ik ga werken terwijl ik een WIA-uitkering ontvang?
 • Moet ik wel of niet een vaststellingsovereenkomst tekenen als ik (langdurig) ziek ben?
 • Wat zijn de gevolgen op mijn inkomen als ik een vaststellingsovereenkomst teken?