IRO/PRB
coaching
psychotechnisch onderzoek
loopbaanbegeleiding

Wilt u zelf de regie voeren over uw reïntegratie en heeft u nog een uitkeringsrelatie met het UWV ( WAO, WW, WIA)?

Dat kan met een Individuele Reïntegratie Overeenkomst, ofwel IRO. U mag in overleg met uw reïntegratiecoach WW of uw arbeidsdeskundige zelf een reïntegratiebureau uitzoeken waarbij u zich prettig voelt en waarvan de werkwijze bij u past.

In sommige regio's in Nederland, waaronder Utrecht kan ook een Persoonsgebonden Reïntegratie Budget (PRB) voor werknemers zonder werkgever worden aangevraagd.

Kom ik in aanmerking voor een IRO?

De basisvoorwaarden voor een individueel reïntegratie traject zijn:

Extra mogelijkheden in overleg met uw casemanager/arbeidsdeskundige, o.a.:

Wat doet Laborum ?

De persoonlijke 'klik' met de consulent is erg belangrijk! U moet hem of haar vertrouwen en zich veilig voelen. De gesprekken moeten ook daadkracht en dynamiek hebben. Voldoende vertrouwen en veiligheid om uw kwetsbaarheid te tonen, en voldoende dynamiek en daadkracht zodat er echt wordt gewerkt!

De inhoud van een IRO/ PRB :

 1. Intake en plaatsingsplan
  • Kennismakingsgesprek met reïntegratieconsulent
  • Opstellen plaatsingsplan
  • Beroepskeuzeonderzoeken
 2. Bemiddeling
  • Zoeken naar passende vacatures door reïntegratiespecialist
  • Actieve werving door uzelf
  • Intensieve begeleiding en bekrachtiging
 3. Plaatsing en nazorg
  • Zorgvuldige begeleiding plaatsingsproces
  • Regelmatig contact tussen u, de reïntegratiespecialist en de nieuwe werkgever